Hovedseksjon

Informassjonsside

Daglig leder for Aktivitetsskolen:

Avdelingsleder Ellinor Eide
Telefon 22 80 77 37 eller 22 80 77 30
E-post ellinor.eide@osloskolen.no 

Baseledere kan ringes på baselederkontoret før kl. 13.00

Baseleder på Pluto:

Emil Sørum Ekberg
Baseleder kontoret: 22807730

Pluto:  22807732
E-post: emil.ekberg@osloskolen.no 

Baseleder på Neptun:

Joannah Junco Scarlett 
E-post: joannah.scarlett@osloskolen.no

 Baselederkontoret: 22 80 77 30
Neptun 22 80 77 36 

Baseleder på Jupiter:

Joannah Junco Scarlett 
Baseleder kontoret: 22 80 77 30

Jupiter: 22 80 77 31
E-post: joannah.scarlett@osloskolen.no 

Henvendelser ang. plass og fakturaer kan rettes til leder Ellinor Eide; tlf 22 80 77 37 eller e-post: ellinor.eide@osloskolen.no 

Henvendelser vedrørende eventuelle inkassosaker, rettes til rektor.