AKS - Informassjonsside

Daglig leder for Aktivitetsskolen:

Avdelingsleder Torill Mohn
Telefon 22 80 77 32 eller 22 80 77 30
E-post: torill.mohn@osloskolen.no

Baseledere kan ringes på baselederkontoret før kl. 13.30 og på basene etter det.

Baseleder på Pluto:

Emil Sørum Ekberg
Tlf: 22807730 eller 22807732
E-post: emeka004@osloskolen.no

Baseleder på Neptun:

Karima Aoudia
E-post: karima.aoudia@osloskolen.no
Baselederkontoret: 22 80 77 30
Neptun 22 80 77 36 

Baseleder på Jupiter:

Ellinor Eide
Tlf 22 80 77 31 eller 22 80 77 30.
E-post: ellinor.eide@osloskolen.no 

Henvendelser ang. plass og fakturaer kan rettes til Ellinor Eide; tlf 22 80 77 30 eller e-post: ellinor.eide@osloskolen.no

Siden Ellinor også er baseleder på Jupiter ber vi om at henvendelser angående fakturaer og betaling ellers skjer mandag, onsdag og fredag mellom kl.10.00–12.00.

Henvendelser vedrørende eventuelle inkassosaker, rettes til rektor.