Kontakt AKS

Daglig leder for aktivitetsskolen i forhold til innhold og praktisk tilrettelegging er avdelingsleder Torill Mohn og kan treffes på tlf.
22 80 77 32 eller 22 80 77 30.
E-post: torill.mohn@osloskolen.no

Baseledere kan ringes på baselederkontoret før kl. 13.30 og på basene etter det.

 

 

Baseleder på Pluto: Dan Lorntzsen: Tlf:22807730 eller 22807732

E-post: dan.lorntzsen@osloskolen.no

 

  

Baseleder på Neptun er Karima Aoudia
 

Baseleder Neptun Karima Aoudia:  karima.aoudia@osloskolen.no

Baselederkontoret: 22 80 77 30

Neptun 22 80 77 36 

 

Baseleder på Jupiter er Ellinor Eide

 

tlf 22 80 77 31 eller 22 80 77 30.
 

E-post: ellinor.eide@osloskolen.no 

 

Henvendelser ang. plass og fakturaer kan rettes til Ellinor Eide; tlf 22 80 77 30 eller e-post: 

ellinor.eide@osloskolen.no

 

Siden Ellinor også er baseleder på Jupiter ber vi om at henvendelser angående fakturaer og betaling ellers skjer mandag, onsdag og fredag mellom kl.10.00 - 12.00.

Henvendelser vedrørende eventuelle inkassosaker, rettes til rektor.