Hovedseksjon

Skolekantina

Før solgte elevene selv produkter i kantina, men nå blir det hver mandag i storefri servert gratis mat på ungdomstrinnet. Sagene skole har over flere år fått støtte fra bydelen for å tilby elevene skolemat. Det er også igangsatt en ordning med gratis skolefrukt for elever ved ungdomstrinnet. Frukten blir levert til kantina flere ganger i uken.

Måtidet er laget av Nordpolen Industrier, en arbeidsmarkeds- og inkluderingsbedrift i Sagene bydel. De gir jobb til mennesker uten arbeid og bidrar til mangfold i arbeidslivet. Sammen med Nordpolen Industrier og Sagene bydel forsøker vi å redusere matsvinn. Mat som ikke blir spist, blir gjenbrukt på andre måter på skolen.

Elevrådet er inkludert i prosessen med å bestemme en meny. Menyen settes for ett semester om gangen og endres ved juletider. Allergier blir tatt hensyn til, slik at alle elever får et tilbud.

Skolekantina er i bruk daglig av elever som koser seg med mat og er sosiale sammen. Ansatte ved skolen har jevnlig tilsyn i lokalet.