Hovedseksjon

Skolehagen

skolehage

Geitmyra er Norges største skolehage (42 dekar), en grønn oase midt mellom bydelene Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Området har vært sentrum for all skolehagevirksomhet i Oslo siden 1909 da kommunen ga tillatelse til at Geitmyra kunne benyttes til skolehager for skolene Møllergata, Foss, Bolteløkka, Lilleborg, Sagene og Grünerløkka.

Sagene skole bruker skolehagen aktivt og har sin egen parsell. Her får elevene erfaring med såing, dyrking, luking, vanning og høsting. Barna får «kunnskap om ulike planter i tillegg til å lære hvordan de kan så urter, blomster og grønnsaker, luke ugress, hvordan behandle jorden, høste og lage mat» (fra Skolehagens egen nettside). I tillegg kan de glede seg over å klatre i trær, lære om høns og bier, studere insekter og leke i det fri. Om vinteren brukes området til utflukt og lek.

Hagearbeidet bidrar til kunnskap innen flere fag. Skolehagen er en del av den nasjonale satsningen «Den naturlige skolesekken» og skal bidra til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen. Skolehagen skal også gi økt kunnskap om helse og livsstil, natur- og miljøvern både i et etisk, samfunnsmessig og naturvitenskaplig perspektiv. På Sagene Aktivitetsskole følges virksomheten opp med plantekasser i skolegården og drivhus på loftet.

Ansvarlig for skolehagevirksomheten ved Sagene er en egen komite ved skolen bestående av lærere som jobber på ulike årstrinn. Kontakt skolens ledelse om du har behov for å være i dialog om bruk av skolehagen. Agronom Tore Faller er ansvarlig for alle Oslos skolehager og har bistått oss på Sagene skole i snart tjue år. Vi får hjelp med preparering av jorden før dyrking i tillegg til planter fra drivhusene som kan såes av barna. Faller går nå av med pensjon, men det vil bli ansatt ny ansvarlig for driften av Geitmyra skolehage, så virksomheten fortsetter.