Hovedseksjon

Fagdager på ungdomstrinnet

To glade unge jenter.

Hver tirsdag har elevene fagdag, der de arbeider med ett eller to fag hele dagen. Dette for å skape kontinuitet i faget og gå i dybden på tematikk og problemstillinger.

Skolen organiserer fagdager ved at hvert fag gir litt tid hver uke til fagdagen. Dette samler vi opp og regner ut antall dager hvert fag skal ha fagdager. Antall fagdager varierer fra fag til fag. Det er faglærerne i faget som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av fagdagene, i samarbeid med elevene.

Målet med fagdagene er:

 • Fordypning i faget
 • Synliggjøring av sammenhenger i fag og mellom fag
 • Variasjon i undervisningen
 • Elevaktive arbeidsformer og mer praktisk arbeid
 • Bruk av alternative opplæringsarenaer
 • Elevmedvirkning

Eksempler på temaer vi har hatt på fagdager er:

 • Konstruere og designe broer
 • Lage film om identitet
 • Lage propagandafilm
 • Lage musikkvideo på nynorsk
 • Lære om norske mattradisjoner og koke fårikål
 • Synge tostemt