Hovedseksjon

Trafikksikkerhet

Rutiner for trafikksikkerhet

 • Rutiner for trafikksikkerhet er innarbeidet i skolens internkontrollsystem (jfr Forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager)
 • Trafikkopplæring er integrert i skolens undervisningsplaner (jfr Opplæringsloven)


Ved henting og levering av elever

 • Ingen skal stoppe eller parkere biler i eller rett foran gangfeltet eller skoleporten, men heller et stykke unna og gå sammen med eleven det siste stykket.
 • Skolen vil i samarbeid med FAU søke relevant(e) myndighet(er) for å få etablert 50 meter av Sandakerveien fra skoleporten forbi Sagene bad - som av- og påstigningssone ("kiss and drive") mellom klokka 08.00–10.00 og 15.00–17.00 på hverdager.
 • Alle syklende skal holde moderat fart på gangveien og fortauet, respektere andre fotgjengere og følge skolepatruljens anvisninger.


Servicetransport

 • Melkebiler, renovasjonsbiler, drosjer og andre servicebiler kjører aldri inn i skolegården i elevenes friminutt - og det er avtalt rutiner og faste tidspunkter for når de kan hente og levere varer.


Trafikkopplæring og sykling

 • Skolen gjennomfører årlig, alderstilpasset trafikkopplæring, slik at Kunnskapsløftets kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn kan nås.
 • Skolen gjennomfører hvert år obligatorisk sykkelopplæring på vårparten i 5. trinn.
 • På grunn av begrenset mulighet for sykkelparkering, anbefaler vi sykling til først når sykkelopplæring er gjennomført.
 • Vi anbefaler elever å bruke hjelm når de sykler til skolen. 


På tur til fots eller på sykkel

 • Alle elever på 1.-4.trinn bruker refleksvest når de er på skoletur.
 • Alle sykler som brukes på skoleturer er forskriftsmessig utstyrt.
 • Lærerne har gjennomgått turen, vurdert den tryggeste ruten og snakket med elevene om dette før skoleturen starter.
 • Skolen skal etablere rutiner som skal følges hvis refleks mangler, en sykkel ikke er i forskriftsmessig stand, eller hjelm mangler før en skoletur.
 • Skolen oppfordrer til at elever ikke bruker sparkesykler til og fra skolen. Ved bruk av sparkesykler til og fra skolen bør det brukes hjelm