Hovedseksjon

Leirskoleopphold

Kano

Leirskolen er eid og drevet av foreldre og lærere ved Sagene skolen og driftes av foreningen Vesle Sagenes Venner. Hvert år blir det arrangert lotteri til inntekt for leirskolen og dugnad for vedlikehold. Slik sikres en viktig arena for læring og utvikling av godt klassemiljø ved Sagene skole.

Fordi vi har vårt eget leirsted, får Sagene-elevene reise på leirskole flere ganger – i tredje, femte og syvende så vel som åttende klasse. Normen er én overnatting for tredje trinn, to for femte trinn, og tre for syvende og åttende trinn.  Tredje og femte trinn reiser om våren, mens de to andre trinnene reiser tidlig om høsten.

Vesle Sagene tilbyr en flott alternativ læringsarena. På leirskolen får barna erfaring med kanopadling, plukking av bær og sopp, fisking, spikking og utedo. Det er ingen ansatte ved leirskolen, så alle må bidra til planlegging, rydding og matlaging. Det er som å være på en stor hyttetur sammen, og turene er alltid minnerike. Barna får også alternativ undervisning, for eksempel i naturfag, ute i naturen på Vesle Sagene. Om kveldene samles man gjerne rundt leirbålet.

Oppholdene ved leirskolen vår utgjør et viktig bidrag til klasse- og læringsmiljøet ved Sagene. Du kan lese mer om Velse Sagenes drift og historie her.