Vår profil

Visjon for Sagene skole: "Et sted for utvikling av grunnleggende holdninger og ferdigheter".  

Sagene skole skal være en skole som ser hele eleven og som sørger for kontinuerlig utvikling både faglig og sosialt. Vi er opptatt av å møte elevene våre med varme, inkludering og faglig kompetente lærere. Verdier som toleranse, samhold og likeverdighet er grunnleggende holdninger vi vektlegger.   

Språket er kanskje det viktigste virkemiddelet for utvikling og vekst for elevene. Gjennom god språkopplæring skal vi sørge for at elevene blir faglig dyktige og gode verdensborgere.   

Vi ønsker å legge til rette for dialog og et godt samarbeid med foresatte. Sagene skole har et faglig fokus på regneferdigheter og på lese- og skriveopplæring fra 1. til 10 trinn.