Hovedseksjon

Vår profil

Sagene skole ligger ved Akerselva, sentralt i Oslo på Sagene. Vi er en av Oslos eldste skoler og har en rik historie med pedagogisk utviklingsarbeid.

Vi vil være en fremoverlent og kunnskapssøkende skole som ønsker å jobbe strategisk og langsiktig. Dette gjør vi gjennom arbeid i det profesjonelle læringsfellesskapet. Å skape kultur for læring er sentralt hos oss. Elevinvolvering skal gjennomsyre skolens praksis. Vi har fokus på intern kompetanseheving gjennom systematisk erfaringsdeling og arbeid i profesjonsfellesskapet.

Sagene skole er en skole med stort mangfold, som vi er stolte av. Vi har en sterk sosial profil der vi ser hver enkelt elev, anerkjenner og tilrettelegger for ulikheter. Inkluderende undervisning og praksis skal prege aktivitetene og tenkningen ved skolen. Vi er opptatt av å få til en helhetlig praksis der vi skaper et godt lag rundt eleven gjennom et godt skole/hjem samarbeid. Vi har et svært engasjert personale som ser hver enkelt elev og har høye ambisjoner på vegne av elevene.