Hovedseksjon

Inntak skoleår 2024-2025

Elever i skolegården

Det bor 89 elever i vårt inntaksområde som starter på 1. trinn høsten 2024. Sagene skole er opprinnelig dimensjonert for to klasserekker fra 1. til 10.trinn og har i utgangspunktet plass til 56 elever på de laveste årstrinnene. På grunn av frigjort romkapasitet ved skolen har vi nåigjen mulighet til å ta inn tre klasser på 1.trinn og har plass til 84 elever fra høsten 2024. Vi planlegger også for inntak av tre klasser til skolestart 2025. Av erfaring vil førskoletall endre seg og reduseres noe frem til skolestart i august. Det kan derfor se ut til at vi kan få plass til alle elevene i vårt inntaksområde på Sagene skole de to neste årene.

Inntakene fra 2026 og fremover må vi komme tilbake til senere.

På nåværende tidspunkt går det 67 elever på vårt 7.trinn. I tillegg har vi elever som hører til Sagenes inntakskrets, men som går på andre barneskoler. Vi ønsker så mange som mulig av våre elever starter på vårt 8.trinn høsten 2024. Vi vil informere mer om vårt tilbud på foreldremøtet på 7.trinn i løpet av vinteren. For øvrig henviser vi til våre hjemmesider for mer informasjon om fagtilbudet vårt på ungdomstrinnet. Les mer her:

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i administrasjonen! Vi ønsker å hjelpe deg med det du lurer på.