Hovedseksjon

Rutiner

Dagsrutiner

Vi ønsker å ha en forutsigbar dag for elevene med faste rutiner.

 • 07.30–08.30:
  • Elevene krysser seg inn og er på Pluto. Frokost serveres fra 0730-0815.
 • 08.20:
  • Alle kler på seg og går ut og stiller opp sammen med klassen sin. .
 • 13.15–14.15 Skoleslutt:
  • En ansatt på AKS krysser inn elevene i klasserommet og deretter spiser de før det er felles utetid.
 • Etter utetid:
  • Elevene går på ulike aktiviteter.
 • 14.30–16.15:
  • Aktiviteter. Se aktivitetsplan.
 • 16.15:
  • Aktiviteter avsluttes og basene ryddes.
 • 16.15–16.30:
  • Garderobene ryddes og lukkes.
 • 16.45:
  • AKS Stenger!  Alle elever og foresatte skal være ute av AKS før 16.45.

 

Sikkerhetsrutiner

Det er viktig for oss med innarbeidede og gode rutiner. Du som forelder skal være trygg på at vi har oversikt og at ditt barn er godt ivaretatt på AKS.

Krysselisten og aktivitetstavla er gode sjekkpunkt for å se hvem som er til stede og hvor elevene befinner seg. Mange har faste tider til både spilling, trening og hjemsendelse. Første sjekkpunkt er ved overtakelse fra skolen. Her får vi informasjon om hvem som er til stede og hvem som er borte/syke/allerede hentet av foresatte.

Neste sjekkpunkt er etter utetid og før aktivitet. Her skal elevene velge hva de vil gjøre og noen har påmeldte aktiviteter de går på. De skriver seg opp på tavla/ info veggen på den aktiviteten de er på. Hvis vi evt. ikke skulle finne disse eller får informasjon av kollegaer om at de er observert hentet uten å "krysse seg ut", skal det ringes hjem. 

Ved fast hjemsendelse er det viktig å være klar over at dersom AKS har fått beskjed om å sende en elev hjem alene, så er det foresattes ansvar at eleven kommer hjem. I det eleven blir krysset ut fra AKS, har AKS oppfylt sine plikter og kan ikke holdes ansvarlig hvis eleven finner på noe annet på hjemveien.