Vesle-Sagene leirskole

Vesle-Sagene

For tiden har 3. 5. 7. og 8. trinn tilbud om å dra på overnattingstur til Vesle-Sagene. Dette betyr mye for klasse- og skolemiljøet. Klassene benytter leirskolen gratis, og betaler kun for maten. Skolen dekker reiseutgiftene. Lærerne står for matlaging, opplegg og organisering.

Vesle-Sagene ligger på Åstjern ved Brandbu i Gran kommune, ca. 10 mil fra Oslo. De gamle tømmerbygningene har en spennende historie. De har bl.a. vært sanatorium for tuberkulosepasienter, og arbeidsleir under krigen.

Stedet består av hovedbygning, med kjøkken, spisestue, peisestue, tre soverom, vaskerom, tørkerom og dusj. Annekset ligger ved siden av, og har åtte soverom med sengeplass fra 3-6 personer. I den tredje bygningen finner vi vedbu, lagerplass for båter og kanoer, og ikke minst; utedoene.

I 1948 ble bygningene kjøpt inn til Sagene skole, og pusset opp på dugnad av foreldre, elever og lærere. Målet var at barn fra byen skulle få oppleve natur, frisk luft og praktisk undervisning. 

Se åpningen av Vesle-Sagene leirskole på nrk.no

Siden den gang har tusenvis av elever fått oppleve turer i skog og mark, plukket blomster, bær og sopp, padlet kano, rodd og fisket, klatret, spikket, bygget demninger og hytter, stekt mat på bål, hørt spennende historier og mye, mye mer. For mange er dette noen av de beste minnene de har fra skoletiden.

I de senere årene har det vært stort behov oppussing og oppgradering. En del kan gjøres på dugnad, men noe arbeid må gjøres av fagfolk. Styret jobber kontinuerlig for å skaffe midler, både til oppussing og til løpende utgifter. Noe inntekt få de gjennom utleie, også kanoutleie i samarbeid med Åstjern hyttetun. Det årlige vårlotteriet gir elevene mulighet til å bidra gjennom loddsalg.

Slik kan du støtte Vesle-Sagene:

  • Støttemedlemskap i foreningen Vesle-Sagenes venner. Det koster 200 kr. årlig pr. familie, og kan settes inn på konto nr: 1600 23 18427.
  • Sett inn et engangsbeløp på vår konto.
  • Gi grasrotandelen https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
  • Kjøpe lodd på våre lotterier; Vårlotteriet, kakelotteri på Høstmarkedet og på 17. mai.

Lik oss på facebook!

Styret i Vesle-Sagenes venner: 
Leder: Lise Løndal, foresatt på 9. trinn
Kasserer: Laila Endresen, kontaktlærer på 7. trinn
Styremedlem: Fredrik Valberg, kontaktlærer på 7. trinn
Styremedlem: Bente Baekelandt, pensjonert lærer