Hovedseksjon

Vesle-Sagene leirskole

Hovedhuset Vesle Sagene

Vesle Sagene var Norges første leirskole da den åpnet for 70 år siden i 1951. Sagene skole var en internasjonalt anerkjent forsøksskole, og overlærerne Anna Sethne og Katrine Arnesen ble inspirert av leirskoler i England og Danmark til å sette i gang forsøk med leirskole for Sagenebarna. I 1948 ble tre bygninger på Hadeland kjøpt inn til Sagene skole og pusset opp på dugnad av foreldre, elever og lærere. Målet var at barn fra byen skulle få oppleve natur, frisk luft og praktisk undervisning.

Se filmavisen-klipp fra åpningen av leirskolen i 1951
Les mer om Vesle Sagenes historie i heftet “Historier fra Sagene skole”

Leirstedet ligger midt i skogen ved vakre Åstjern i Brandbu. Leirskolen eies og drives av foreningen Vesle Sagenes Venner og brukes av Sagene skoles elever, lærere, skolekorps med flere. Fordi vi har vårt eget leirsted, får elevene reise på leirskole i 3., 5., 7. og 8. klasse. Mange Sagene-barn får sine første hytteturer med grilling på leirbål, spikking, kanopadling, plukking av bær og sopp, fisking og utedo på Vesle Sagene. Turene gir verdifulle erfaringer med natur og friluftsliv, og styrker det sosiale samholdet i klassene. For mange er dette noen av de beste minnene de har fra skoletiden.

Leirskolen består av et hovedhus med kjøkken, spisestue, peisestue, to soverom, vaskerom, tørkerom og dusj. Sovehuset har åtte soverom med 3-6 senger i hvert rom. I uthuset er det vedbu, lagerplass for båter og kanoer og utedoer.

Det koster penger å holde leirskolen i god stand. Mye godt arbeid gjøres på dugnad av frivillige foreldre, elever og lærere, blant annet er byggene nylig blitt malt på store familiedugnader. Men vi må også bruke fagfolk når det trengs. Inntekter fra lotteriet de siste årene har endelig gitt oss nye tak og piper på hovedhuset og sovehuset, og vi har byttet ut oppvaskmaskina som gikk i stykker etter nesten 40 års drift. Nå trenger vi penger til å bytte ut endel av lafteplankene i veggene og uthuset trenger nytt tak.

Slik kan du støtte Vesle Sagene leirskole:
- Gi et bidrag på Vipps: 13574, eller kontonummer: 1600 23 18427.
-
Gi grasrotandelen når du spiller på Norsk Tipping.
- Kjøpe lodd på våre lotterier: Vår-/høstlotteri, kakelotteri på høstmarkedet og på 17.maifesten i skolegården.

Styret i Vesle Sagenes Venner:

Styreleder: Jenny Kosberg Skagestad, foresatt
Styremedlem: Tine Ustad Figenschou, foresatt
Styremedlem og teknisk oppsynsperson: Morten Iversen Berland, foresatt
Styremedlemer: Ellinor Eide, AKS-leder. Arild Ziegler-Eidset, spesialpedagog.
Cathrine Baust Kristiansen, sosiallærer.
Varamedlemmer:
Lise Løndal, tidligere foresatt
Bente Baekelandt, pensjonert lærer

Kontakt Vesle Sagenes Venner: veslesagene@gmail.com
Følg Vesle Sagenes Venner på facebook:
https://www.facebook.com/veslesagene