Hovedseksjon

Fremmedspråk og arbeidslivsfag

Language

Alternativt kan eleven velge «arbeidslivsfag». Fra og med skoleåret 2016-2017 er fordypning i matematikk også et alternativ til fremmedspråk, på linje med de andre fordypningsfagene.

Elever som velger samisk som andrespråk kan få fritak fra fremmedspråk og kan også få fritak fra karakter i norsk sidemål. Velger de samisk må de inn i en samisk gruppe på Nedre Bekkelaget skole der de har språket over tre år og kan bli trukket ut i muntlig eksamen 10.trinn.

Valget om å ta et språkfag på ungdomsskolen påvirker også videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje.  Når du kommer på videregående skole, bygges det vanligvis videre på språket du har valgt, og man tar nivå 2 på vg1. Hvis du bytter språk på videregående, starter du opp med nivå 1 og kan være ferdig med det nye språket etter to år. 

Fremmedspråk eller alternativt fag skal du ha 2 timer pr uke i 3 år. På Sagene skole har vi en prøveperiode frem til høstferien hvor man kan få bytte fag. Før jul vil det fremdeles være en mulighet for å bytte for de som oppdager at spansk eller fransk ikke passet for dem. Etter jul vil det ikke være mulig å bytte fag. Uansett når omvalget foretas, skal eleven ved slutten av 10. årstrinn bare vurderes i det nye faget og etter fastsatte kompetansemål etter 10. årstrinn.

Elevene er ikke garantert å få førstevalget sitt mht. språk, men må sette opp to alternativer i prioritert rekkefølge. Hvis det er for mange som velger ett av fagene, vil vi ha dialog med elevene om valg av et annet fag.

Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.

Hvorfor velge fransk som fremmedspråk?

Rundt 300 millioner mennesker i verden snakker fransk. Lærer du deg fransk vil du kunne kommunisere med mennesker i mange andre land. Fransk er offisielt språk i 29 land, og er det nest mest studerte språket i verden etter engelsk.

Fransk blir ofte omtalt som et av de vakreste språk i verden – det assosieres med både mat, kunst og kjærlighet. Ved utenlandsstudier og ferier i diverse fransktalende land, er det en stor fordel å kunne gjøre seg forstått på dette flotte språket. Hvis du velger å lære deg fransk vil det kunne åpne muligheter for videre studier i fransktalende land.

Hvorfor velge spansk som fremmedspråk?

Det er mange fordeler ved å lære seg spansk. Spansk er et språk som snakkes mange steder rundt om i verden. Det anslås at rundt 440 millioner mennesker i verden har spansk som morsmål. Spansk er offisielt språk i 20 land.

Spansk er i dag et av de mest populære språkene i verden. Det brukes som et offisielt språk i en rekke internasjonale organisasjoner, inkludert FN og EU. Språket regnes for å være et av de tre mest nyttige språkene i internasjonal kommunikasjon og virksomhet, sammen med engelsk og fransk.

Hvorfor velge arbeidslivsfag?

Ønsker du praktisk erfaring framfor å lære et fremmedspråk? Da kan arbeidslivsfag være noe for deg. Arbeidslivsfag er et valg du har i stedet for fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdomsskolen. Arbeidslivsfag er et praktisk rettet fag, der du får erfaring med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner ved å løse arbeidsoppdrag.

Målet for opplæringen er at du skal kunne undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i lokalsamfunnet. I tillegg får du mulighet til å produsere og levere varer og tjenester både for skolen, og for andre oppdragsgivere.

Det å følge og lære kravene for helse, miljø og sikkerhet underveis, er også en del av faget. Faget er særlig egnet for deg som er interessert i å velge et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående.

Elever kan velge arbeidslivsfag i stedet for fremmedspråk eller språklig fordypning. Arbeidslivsfag skal bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter, både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal la elevene oppleve gleden over å kunne skape noe.