Hovedseksjon

Litteraturuka

Skolen har over 10.000  bøker

Denne uka løser vi opp timeplanene og arbeider med lesing som grunnleggende ferdighet på tvers av flere fag. Litteraturukas hensikt og mål er å skape leseglede og stimulere til økt motivasjon for lesing. Hvert trinn får tildelt ulike sjangre og/eller forfattere de skal arbeide med gjennom uka.

Besøk på skolebiblioteket og andre bibliotek i bydelen er en naturlig del av opplegget. I løpet av uka inviterer vi forfattere og eksterne ressurspersoner til å besøke klassene. Vi har tradisjon for å ha en felles oppstart og avslutning av uka for hele skolen.