Hovedseksjon

Nærmiljøuka

Sagene Skole 1910

Alle får mulighet til å kle seg ut, rekkene i skolegården blir nøye kontrollert, ,  neglene blir kontrollert for skitt og alle får tilbud om tran på starten av dagen.

Det blir også undervist i nærmiljøets historie i samarbeid med Arbeidermuseet. Skolens egen historie har også vært tema i undervisningen, basert på et illustrert hefte om skolehistorien produsert av en gruppe under FAU i 2021.