Hovedseksjon

HARROJJI School – Vennskapsskolen til Sagene

HARROJJI

Elevene på skolen hadde ikke tilgang på vann på skolen, spesielt på varme dager ble dette et problem. Etter å ha samlet inn 150 000 kr satte prosjektet i gang arbeidet med å få på plass vannforsyning til skolen. I oktober 2010 kom tiden for åpning av vannsystemet, det var den første i sitt slag i området.

Harrojji1.png

Alem Hika som har vært elev på Harrojji School, besøkte skolen sammen med lærere og elever fra Sagene skole i 2011.

Harrojji2.jpg

Flere lærere og elever ved Sagene skole var med på åpning

Sagene skole ønsket så å hjelpe Harrojji skole med å bygge et bibliotek. Pengene som trengtes, ble samlet inn av Sagene skoleelever. Mye av arbeidet med byggingen av biblioteket ble utført av foreldrene til elevene som går på Harrojji skole.

Harrojji3.png

Harrojji4.png

I 2013 ga regjeringen grønt lys for å bygge ut skolen til også å huse 9.- og 10. klasse på samme område. Ved hjelp av en NGO (World Vision) og helhjertet samfunnsengasjement startet prosjektet med å sette opp skolebyggene. Snart hadde skolen plass til 270 nye elever i 9. klasse og deretter enda flere i 10. klasse litt seinere.

Fra 2013-2019 så har midler fra Sagene bidratt til å sette opp flere nye bygg som gjorde det mulig å åpne opp for videregående elever i 11. og 12. klasse, noe som var sårt trengt i området.

Sagene skole har vært hjørnesteinen i finansieringen av arbeidet med modernisering og oppgradering av Harrojji skole. I tillegg til vannforsyning, bibliotek og en rekke bygg, så har Sagene skole hjulpet til med å få skolemateriale, sportsutstyr, PCer og nye tavler.