Hovedseksjon

Vikar og timelister

Fyll ut timelister og send til Rachna etter endt arbeid.

Kontakt

Vikartelefon
971 99 967

Vikaransvarlig

Mikkel Jakobsen
Send e-post

Kontoret

Farhat Naheed Akram

Send e-post