Hovedseksjon

Vikar og timelister

Fyll ut timelister og send til Rachna etter endt arbeid.

Kontakt

Vikartelefon
971 99 967

Vikaransvarlig

Mikkel Jakobsen
mikkel.jakobsen@osloskolen.no 

Kontoret

Rachna Mishra

rachna.mishra@osloskolen.no