Hovedseksjon

Forsert løp i matte og engelsk

Eldre lærer hjelper ung gutt.

«Forsert løp» er for deg som ønsker å gå raskere frem eller vil ha større utfordringer i matematikk eller engelsk. Tilbudet gis ved syv ulike videregående skoler i Oslo.  Elever fra Sagene ungdomsskole kan forsere i fagene ved Foss videregående skole på Grünerløkka, sammen med elever fra andre ungdomsskoler i nærområdet.

Hvem passer forsert løp for?

Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse. Tilbudet får du gjennom faglærer/rådgiver.

Hvordan foregår undervisningen?
Du kan bruke timer fra utdanningsvalg eller valgfag i tillegg til matematikk- eller engelsktimene du har. Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk.

Er du ikke fornøyd med karakteren du får når du tar faget, kan du ta faget på nytt når du er elev i videregående skole.

Det er to undervisningsøkter per uke, f.eks. tirsdag og onsdag kl.13.30-16.00 (i egne grupper med fast lærer). Du kan leser mer om fagtilbudet her.

Hvilke muligheter gir forseringen?

Du vil allerede som ungdomsskoleelev få kjennskap til hvordan det er å være elev på videregående. Velger du forsert løp på ungdomsskolen, kan du fortsette med forsert løp når du begynner på videregående. Du kan ta emner på Universitetet i Oslo mens du fortsatt er elev på videregående.