Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget

Utvalget består av representanter for elevene, foreldrerådet (FAU), skolens ansatte, skolens ledelse og kommunen/bydelen. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

Medlemmer skolemiljøutvalget 2016-2017 er:

 • Mari Munkeby (inspektør)
 • Yuna Wigan (ansatt)
 • Sigbjørn Windingstad (leder - foreldrerepr.)
 • Annette Gauslå (foreldrerepr.)
 • Dina Marie Hjelmeland Smaaland (elevrepr.)
 • Camilla Johannessen (ekstern)
Drawing of a city

Naturlige saker for skolemiljøutvalget er:

 • skolens fysiske miljø (ute og inne)
 • skolens psykososiale miljø
 • ordensregler
 • elevundersøkelsen
 • trivselstiltak
Drawing of a city