Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget

Utvalget består av representanter for elevene, foreldrerådet (FAU), skolens ansatte, skolens ledelse og kommunen/bydelen. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

Medlemmer skolemiljøutvalget 2018-2019 er:

 • Anne Brit Sivertsen (inspektør)
 • Silje Jerpstad (ansatt)
 • Gunhild Solem (foreldrerepr.)
 • Jonathan Borge Lie(foreldrerepr.)
 • Mulki Abdifatah Hasan (elevrepr.)
 • Salma Abdifatha Hasan (elevrepr.)
 • Camilla Johannessen (ekstern)

Naturlige saker for skolemiljøutvalget er:

 • skolens fysiske miljø (ute og inne)
 • skolens psykososiale miljø
 • ordensregler
 • elevundersøkelsen
 • trivselstiltak