Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret kan på mange måter sammenlignes med styret i en bedrift eller organisasjon, men har en del klare begrensninger. Dette gjelder særlig på det personalmessige og pedagogiske feltet hvor rektor har store fullmakter.

Driftsstyrets hovedoppgaver er:

  • Vedta og behandle skolens budsjett
  • Vedta skolens strategi og årsplan

Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter – innstilt av FAU, to fra de ansatte, en fra elevrådet og tre politiske representanter fra bydelen. Rektor er ikke medlem, men er styrets sekretær.

Driftsstyret er skolens øverste organ og tar opp saker som budsjett, ordensregler, utviklingsområder m.m.

Representanter

Foresatte
Signvor Andersen (foreldrerepr.)
Janneke Solem (foreldrerepr.)

Ansatte
Ellinor Eide (ansatte)
Yuna Wigen (ansatte)

Fra elevrådet

Leah R Lie (elevrepr.)

Ida N Malinen (elevrepr.)

 

Politiske representanter
Morten Iversen Berland (leder, A)

Tobias Otterstad (nestleder, H)
Thor Mikkel Nordahl (MDG)