Strategisk plan 2021

Sagene skole er en flott 1-10 skole, med beliggenhet ved Akerselva sentralt i Oslo.
Sagene Skole er en av Oslos eldste skoler og har en rik historie med pedagogisk
utviklingsarbeid og inkluderende fellesskap. Gjennom samarbeid med elever og
foresatte skal vi skape et trygt skolemiljø for god læring og utvikling.

Vi er ambisiøse på elevenes vegne og arbeider for at alle elever skal få utnyttet eget potensial best mulig. Vi har for tiden spesielt fokus på elevaktive arbeidsformer, variasjon i undervisningen og nærværsarbeid. Skolen samarbeider med bydelen for å utvikle tiltak som kan gi familier med behov raskere hjelp og støtte.

Sagene skole arbeider for tiden med å utvikle innholdet i "Begynneropplæringen 1-4." og er i den sammenheng med i en pedagogisk innsats ledet av avdeling for pedagogisk utvikling i Utdanningsetaten.

Strategisk plan 2021