Hovedseksjon

Elevrådet

Elevene velger representanter fra hver klasse som har jevnlige møter med den læreren som er elevrådskontakt.

Skolen har to elevråd: Ett for ungdomsskolen og ett for elevene fra 4–7 klasse.

Elevrådet på 4–7 klasse har som oppgave å sørge for at også elevene i 1–3 klasse blir hørt i saker som er viktige for dem. På ungdomstrinnet velger elevrådet 2 representanter som skal fremme elevenes saker i AMU (arbeidsmiljøutvalg) i tråd med elevenes medbestemmelse i HMS-saker.