Hovedseksjon

IKT Helpdesk

Programmering på nettbrett

Bruk av skole-PC
Eleven har ansvar for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Eleven kan ta med PC-en hjem og skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.

Eleven har ingen mulighet til å installere programvare på maskinen. Ved problemer med programvare: Ta kontakt med IKT Helpdesk, som bistår.

Ved utlevering av pc undertegner foreldre på PC-kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat pc eller mac på skolen.

Skadet eller stjålet PC Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk.

Eksamen
under eksamen bruker eleven sin skole-PC. Merk at eleven selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk. 

Råd og regler for bruk av IKT-utstyr

Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen.

  1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på.
  2. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
  3. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
  4. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
  5. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.

Tips

  • Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.
  • Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være sant. Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.
  • På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.
  • Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel www.dubestemmer.no eller www.ung.no/nettvett

Skadet eller stjålet datamaskin

Prisliste service IKT:

Lader 300,-

Knust skjerm 2500,- 

Leie pr. skoleår 1118,-

Utkjøp før første forfalte leie 3354,- 

Totalskade/tap av PC 4200,- 

Denne prislisten vil bli jevnlig justert.

Åpningstid

Mandag 09 - 14

Torsdag 09 - 14

Fredag 09 - 14