Hovedseksjon

IKT Helpdesk

Programmering på nettbrett
Eleven har ansvar for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Eleven kan ta med PC-en hjem og skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.
Eleven har ingen mulighet til å installere programvare på maskinen. Ved problemer med programvare: Ta kontakt med IKT Helpdesk, som bistår.
Ved utlevering av pc undertegner foreldre på PC-kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat pc eller mac på skolen.
Skadet eller stjålet PC
Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk. Eleven får skjema som fylles ut, undertegnes og leveres til IKT Helpdesk ved erstattningskrav.
Datamaskin og eksamen
Under eksamen bruker eleven sin skole-PC. Merk at eleven selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk. 

Skadet eller stjålet datamaskin

Prisliste service IKT:

Lader 300,-

Knust skjerm 2250,- 

Totalskade/tap av PC 4200,- 

Denne prislisten vil bli jevnlig justert.