IKT Helpdesk

Jente på data

En av de fem grunnleggende ferdighetene som ble innført med kunnskapsløftet i 2006, er bruk av digitale verktøy. Disse skal integreres i alle fag, og det betyr at PC er et viktig redskap for eleven igjennom alle år i skole.

Når elevene begynner på Sagene Skoles ungdomstrinn, får de utdelt en bærbar datamaskin, som de skal bruke i alle fag igjennom hele skoletiden. Det betyr at eleven har ansvaret for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Eleven kan ta med PC-en hjem og skal ikke legges igjen i klasserom eller i fellesområder.

Eleven har ingen mulighet til å installere programvare på maskinen. Ved problemer med programvare: Ta kontakt med IKT Helpdesk, som bistår.

Ved utlevering av pc undertegner foreldre på PC-kontrakt. Det er ikke lov å bruke egen, privat pc eller mac på skolen.

Skadet eller stjålet PC

Tap eller skade meldes straks til IKT Helpdesk. Eleven får skjema som fylles ut, undertegnes og leveres til IKT Helpdesk ved erstattningskrav.

Datamaskin og eksamen

Under eksamen bruker eleven sin skole-PC. Merk at eleven selv må sjekke at datamaskinen fungerer som den skal, med programvare og lader i forkant av eksamen. Alle feil og mangler må meldes til IKT Helpdesk før skriftlig eksamenstrekk.