Hovedseksjon

Matematikkmodellen

Vi starter med grunnleggende ferdigheter innenfor temaet og jobber oss mot avanserte ferdigheter. Når vi er ferdige med et tema, skal elevene ha gått igjennom hele pensum for ungdomstrinnet innenfor dette temaet. Dette betyr at elevene lærer seg noen avanserte ferdigheter hvert år, ikke bare i 10. trinn. Vi har gode erfaringer med elevenes læring ut fra denne modellen, og denne måten å jobbe på samsvarer godt med det som er den nye modellen på landsbasis ut fra LK20.