Sagene skolekor

Korøvelser

Korøvelsene foregår på mandager i tidsrommet 15-17 i skolens lokaler. 

15-15 45: 1. og 2. klasse

16 -16 45: 3. til 7. klasse.

AKS følger elevene til øvelser. De eldste elevene (3. -7. klasse) går hjem selv etter øvelse.

 

Dirigent

Skolekoret ledes av dirigenten og pedagogen Åshild Bergill Hagen. Hun er utdannet musikkpedagog, dirigent og jazzvokalist fra Norges musikkhøyskole. Hun dirigerer flere barnekor, og arbeider som musikklærer ved Eiksmarka skole. I tillegg driver hun musikkpedagogikk.no sin podcast «Musikklærer`n», sammen med Eldar Skjørten.

 

Styret/drift

Koret drives av et styre som består av foreldre og medlemmer av kulturgruppen under FAU.

Vi er også avhengig av foreldrenes hjelp rundt konserter og andre arrangementer.

Koret er medlem i organisasjonen Ungikor.

 

Konserter/aktiviteter

Det planlegges konserter før jul og sommerferie. I tillegg vil koret delta på ulike kulturarrangementer i bydelen.

 

Medlemskontingent

Det koster 250,- pr. semester å være med i koret. Dette dekker bl.a. dirigentutgifter.

 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Påmelding eller spørsmål kan sendes styret v/

Birgitte Elfving (birgitte.elfving@gmail.com) eller

Åslaug Magnusson (aaslaugmagnusson@gmail.com)