Hovedseksjon

Sagene skolekor

Sagene skolekor er blant dem som får midler når samarbeidsavisene deler ut 750.000 kroner. Foto: Janina Lauritsen/Sagene Avis (arkivfoto)

Korøvelser

Korøvelsene foregår på mandager i tidsrommet 15-17 i skolens lokaler. 

15.00-15.30: 1. og 2. klasse

15.30-16.15: 3. og 4. klasse

16.15-16.55: 5. klasse og opp

 

AKS følger elevene til øvelser. De eldste elevene (3. -7. klasse) går hjem selv etter øvelse.

 

Dirigent

Skolekoret ledes av dirigenten og pedagogen Åshild Bergill Hagen. Hun er utdannet musikkpedagog, dirigent og jazzvokalist fra Norges musikkhøyskole. Hun dirigerer flere barnekor, og arbeider som musikklærer ved Eiksmarka skole. I tillegg driver hun musikkpedagogikk.no sin podcast «Musikklærer`n», sammen med Eldar Skjørten.

 

Styret/drift

Koret drives av et styre som består av foreldre. Vi er også avhengig av foreldrenes hjelp rundt konserter og andre arrangementer.

Koret er medlem i organisasjonen Ungikor.

 

Konserter/aktiviteter

Det planlegges konserter før jul og sommerferie. Vi arrangerer høst- og vårseminar. I tillegg deltar koret på ulike kulturarrangementer i bydelen.

 

Medlemskontingent

Det koster 350,- pr. semester å være med i koret. Dette dekker bl.a. lønn til dirigent. Men alle som vil være med i koret, skal få lov til det; dvs. at det er mulig å søke betalingsutsettelse eller fritak fra kontingent om det er nødvendig.

 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Påmelding eller spørsmål kan sendes styret: sagenekor@gmail.com