Hovedseksjon

Deltakere

•Leder Miljøteam: Kjersti Frostad

•Undervisningsinspektør ungdomstrinn: Anne Brit Sivertsen

•Miljøarbeider: Martin Larsen

•Rådgiver/Sosiallærer u-trinn: Hilde-Gunn Olsen

•Helsesykepleier: Solveig Fløtre