Ledelse og ansatte

Rektor

Peter Fossland
Tlf. arb.: 22807720
Send e-post

Assisterende rektor
Jan Lauritz Larsen
Tlf. arb.: 22807725
Send e-post

Inspektør

Mari Munkeby
Tlf. arb. 22807724
Send e-post

Sosiallærer/rådgiver U-trinn

Inger-Anne Rikter-Svendsen
Tlf. arb.: 22807728 
Send e-post

Sosiallærer B-trinn

Veslemøy Maria Fossum
Tlf. arb.: 22807723 
Send e-post

Helsesøster

Helle Paulik 
Tlf. arb.: 22807726 Mob. 98251866
Send e-post

Kontorleder: Zubair Rauf
IKT-ansvarlig: Morgan Staangstad - Sagene Data AS
Sekretær: Maria Jacobsen-Luzajic 
Vaktmester: Bjørn Rørvik

 

Renholdere: 
Jeyarajh Pathmanathan
Jovany Javier Beltran Pilier
Abdi Asis Mohamed Hassan
Srinivas Kanakaratnam

1. trinnslærere:
Pål Jørgensen
Marthe Emilie Sundby
Sonia Mona Din
Ingvild Steinsvåg 
Jeanett Eriksen (permisjon)

 2. trinnslærere:
Mimmi Iversen Bakkelund
Kevin Foseid-Bates
Kathrine Korneliussen
Hafid Bendouah (ressurslærer)
Lissi Kristine Halvorsen (ressurslærer)
Helene Holvik (permisjon)

3. trinnslærere:
Ingrid Nyborg
Barbro Eidet 
Kristin Jensen (ressurslærer)
Ragnhild Vasland (Særskilt norsk - SNO)

4. trinnslærere:
Elisabeth Widerberg
Marie Elise Sollied
Eli Therese Skogstrand
Anne–Lise Fjeldbraaten (ressurslærer)
Laila Endresen (ressurslærer)

5. trinnslærere:
Bente Nustad
Zlatko Peco
Bård Andersen (ressurslærer)

6. trinnslærere:
Veronica Stevenson
Martine Misvær Brustad
Silje Jerpstad (permisjon)
Bård Andersen
Hans Nicolai Fritzner (faglærer)
Eivind Øygarden  (ressurslærer)

7. trinnslærere:
Dagfinn Hansen
Berit Kristine Nyborg 
Ole Henrik Morseth (faglærer)
Thor Christian Maast (faglærer)

8. trinnslærere:
Caroline Sannes
Sondre Abel
Thorbjørn Anvik
Margunn Lende

9. trinnslærere:
Anne Øvensen
Julianne Holter
Lisett Nordmoen
Hans Nicolai Fritzner

10. trinnslærere:
Yoon–Ha Wigen
Kristine Jerndahl 
Adam Mahmoud
Hanne Kjerstin Bustnes

Faglærere U-trinnet:
Hilde–Gunn Olsen (permisjon)
Ole Henrik Morseth
Eldrid Stangeland
Thor Christian Maast (faglærer)

Spesialpedagoger:
Margunn Lende
Barbro Eidet 

Bibliotekansvarlig:
Kristin Jensen

Assistenter:
Neil Daniel
Colley Abdouile
Karima Aoudia
Cecilie Lyng
Marit Nordby

Kontakte lærer pr. sms

Teletopia har nummer:

417 16 112

Oppskriften er:

SAG (mellomrom) klassen (mellomrom) meldingen din

Eksempel:

SAG 10B Per er syk i dag og kommer ikke på skolen, vennlig hilsen Anne.

 

Drawing of a city