Hovedseksjon

Den gode timen

Tankekart

Rammeverket til Den gode timen er bygget på et empirisk og faktaorientert grunnlag, som peker på didaktiske elementer som øker kvaliteten på undervisningen. Den har som siktemål å sørge for at skolen bidrar til å oppfylle sitt grunnleggende samfunnsoppdrag, nemlig at hver enkelt elev utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livet og å kunne delta i arbeidet og fellesskap i samfunnet.

Modellen synliggjør undervisningens inndeling i ulike faser, herunder Forberedelse ->Oppstart->Arbeidsøkt->Avslutning->Evaluering. Viktige aspekter i den gode timen er elevmedvirkning, inkludering, elevsentrert innhold, og relasjonsarbeid. Skolen benytter Den gode timen som redskap for planlegging og evaluering av undervisning. Vi har søkelys på modellen i vår utforskning av god undervisningspraksis. Vi benytter den i kollegabasert veiledning, og som grunnlag for felles erfaringsutforskning i profesjonsfellesskapet.

Trykk her for å lese mer utfyllende informasjon om vår modell.