Hovedseksjon

Valgfag 2022-23

valg

8.trinn:

Teknologi og design

I valgfaget Teknologi og Design samarbeider elevene om å løse praktiske oppgaver ved hjelp av programmering. I løpet av høst-semesteret lager og programmerer vi en LEGO-robot som skal utføre ulike oppgaver på en hinderløype. Elevene konkurrerer mot andre ungdommer i landet. Her skal vi altså leke oss til kompetanse! I tillegg til LEGO Mindstorm har vi også Micro:bit og mye nytt utstyr på skolen. Programmeringsspråkene vi bruker, er Scratch og Python.

Fysisk aktivitet og helse

I Fysisk aktivitet og helse på 8. trinn avsetter vi den første perioden til å lære å være en god og inkluderende lagspiller.  I løpet av perioden spiller vi fotball, håndball og basketball frem til et par uker etter høstferien. Elevene blir også paret opp med en "motiveringspartner", som de skal ha gjennom hele semesteret. Parene har et ekstra ansvar for å støtte og hjelpe hverandre. 

Utover i semesteret setter vi søkelyset på hvordan fysisk aktivitet og godt kosthold kan bidra til god fysisk og psykisk helse. Elevene lager individuelle trenings- og kostholdsplaner, som de også skal følge. Vi skal i tillegg ha en eller to økter hvor vi lager mat og spiser sammen. Elevene får også mulighet til å være med og bestemme hva vi skal gjøre i noen av timene gjennom semesteret.  

Praktisk håndverksfag

I valgfaget praktisk håndverksfag er det håndverket som står i fokus. Elevene vil i dette valgfaget oppleve skaperglede. Vi arbeider med ulike håndverksteknikker, men kan også jobbe med kunstprodukt. Tradisjonshåndverk som strikking, hekling, brodering og søm kan foregå i dette faget, men også keramikk og trearbeid. Prosjektene kommer til å variere ut ifra interessene til elevene og hva de som gruppe ønsker å lære seg.

9.trinn

Utvikling av produkter og tjenester

Elevene har kommet opp med en idé om å selge kaffe og sveler til lærere og mennesker i lokalsamfunnet. De har jobbet med logoer, slagord og satt seg inn i kaffeproduksjon. Dessuten har de laget et tentativt budsjett med inntekter og utgifter.

Noe av overskuddet reinvesteres i PAVOT2020, mens resten deles med en veldedig organisasjon som elevene selv blir enige om.

Planen videre er at PAVOT2020 skal gjøre en innsats for «Sagene Live Aid» som gjennomføres til våren. Her går overskuddet til vår søsterskole Harrojji i Etiopia. Vi ønsker at gruppen skal planlegge med det som siktemål. Det kan selges kaffe, kaker, t-skjorter (som PAVOT2020 designer med logo).

Fysisk aktivitet og helse

Se tekst over.

Design og redesign

I Design og redesign arbeider vi med mange ulike prosjekter. Vi tar utgangspunkt i hva elevene ønsker å lære. I dette faget er det bærekraft som står i fokus og gjennomsyrer alle prosjektene. Stort sett jobber vi praktisk. Design og redesign handler mye om å gjenskape nye produkter av materialer som skal kastes. Vi har blant annet jobbet med omsøm, trearbeid av gammelt trevirke, resirkulere leire til skulpturer.  

10.trinn

Fysisk aktivitet og helse

Se tekst over.

Utvikling av produkter og tjenester

Se tekst over.

Design og redesign

Se tekst over.