Hovedseksjon

Skolebibliotek

Bøker

Tilbudet er forbeholdt elevene på Sagene skole. Elevene på 1.-4. trinn har tilgang til betjent skolebibliotek i B-bygg hver mandag. Elevene på 5.-10. trinn har tilgang til helt nye biblioteklokaler i A-bygg, betjent hver onsdag og torsdag.

Skolebiblioteket i A-bygg ble til gjennom et skole-hjem samarbeid der FAU søkte prosjektmidler gjennom Sparebankstiftelsen og fikk tildelt 1,8 millioner kroner. Disse midlene ble gitt som gave til skolen og brukt til arbeidet med å prosjektere og ferdigstille tre rom i u.etg. på A-bygg. Rommene var tidligere kunst- og håndverk-lokaler. I dag brukes rommene som bibliotek, spillrom og kunst- og håndverk-lokaler/Kulturarena.

Sagene skole har ansatt en bibliotekar i 60% stilling som også har ansvar for å koordinere tilbud i Sagene Kulturarena som deler av sin stilling.