Hovedseksjon

Samarbeid med House of Math

House Of Math

For oss betyr det at 2- 3 personer med realfagsbakgrunn bistår i matematikkundervisningen på 10. trinn. De deltar i en del av undervisningen og har også vært med når vi har eksamenskurs i faget om våren. Vi setter pris på samarbeidet. Det fører til forsterket lærertetthet i deler av undervisningen, noe som kommer elevene til gode. Her kan du lese mer om House of Math: vitaransvar.no.