Hovedseksjon

Anbefalinger om mobilbruk

Gutt med mobil

 

Vær til stede

Mobiltelefonen er blitt en viktig del av ditt barns liv og er en viktig sosial arena. En større del av den sosiale samhandlingen foregår på mobiltelefonen.

  • Vi anbefaler at foresatte skal være like til stede i barnas digitale liv som de er ved andre fritidsaktiviteter.

Vis interesse og forståelse

Digitale konflikter på fritiden påvirker også elevenes hverdag. Elevene gir beskjed om at konfliktene påvirker deres skolehverdag. I noen av våre undersøkelser ønsker elevene at foresatte skal snakke med dem og vise interesse for deres digitale liv.

  • Vi anbefaler foresatte å vise interesse og gå i dialog med barna sine om det sosiale digitale liv

Sett deg litt inn i appene og innstillingene

De fleste sosiale medier har en 13-årsgrense.

  • Vi anbefaler foresatte å gjøre seg kjent med hvilke apper barna bruker og hvilket innhold og muligheter appene tilbyr.

Snakk med andre foreldre

Dersom foresatte har snakket sammen på forhånd rundt problematikken, er det mye lettere å ta telefonen når det først gjelder. Det er større grunn til å ta kontakt om det er noe som er gjentagende og kanskje i ferd med å utvikle seg til et problem. Selv om elevene blir eldre, må ikke dialogen mellom foresatte forsvinne.

Barn opplever ting ulikt, og som foresatte vil man ikke alltid bli kjent med hele historien gjennom eget barns uttalelser. Derfor vil barna trenge at voksne utøver ro og klokskap når vi snakker med hverandre.

  • Vi anbefaler at foresatte har en lav terskel for å kontakte andre foresatte, og at skolen kan være behjelpelig hvis dette er vanskelig. Vi vil heller at du tar en telefonsamtale for mye, enn en for lite, når det gjelder konflikter på fritiden.

Regler og rutiner

Alle barn og familier er unike og ulike. Skolen er ikke i posisjon til å avgjøre hvilke regler som skal gjelde for det enkelt barn og hos den enkelte familie. La elevene få medvirke og involver dem i prosessen med å utarbeide felles rammer. Det er viktig at elevene føler ansvar og eierskap til de regler som gjelder. Vi oppfordrer ikke til å lage regler bak ryggen på barna.

  • Vi vil at du går i dialog med ditt barn og blir enige om grenser, forventninger og regler for mobilbruk.

Vær oppmerksom på stygt språk, krenkelser, trusler og mobbing

Det er ofte de samme barna som får gjennomgå digitalt og i det virkelig livet. Den store forskjellen er at digitale konflikter sjeldent tar pause, og at et større publikum blir vitne til konfliktene som utspiller seg.

  • Vi anbefaler at alle barn får en vennlig påminnelse om hvordan man oppfører seg og snakker til andre. Dette gjelder både til andre barn og voksne
  • Vi forventer at foresatte som har mistanke om eller får kjennskap til digitale konflikter, informerer skolen.

 

Vi forventer at foresatte har null toleranse når det kommer stygt språkbruk, krenkelser, trusler, utestengelse og mobbing.