Hovedseksjon

Tredeling i fag på ungdomstrinnet

stol

Dette gir pedagogene en større mulighet til å kunne tilpasse opplæringen bedre for hver enkelt elev i tråd med forskriften i opl. § 1-3. En konsekvens av å bruke de pedagogiske ressursene på denne måten er at skolen har færre ekstra timer å bruke til pedagogisk styrkning i klassene fordi disse timene allerede brukes i tredelingen.

På ungdomstrinnet tredeler vi trinnene i disse timene:

  • Matematikk 8.-10.trinn
  • Norsk 8.-10.trinn
  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Musikk
  • Fremmedspråk og arbeidslivsfag
  • Valgfag