Helsesøster

Helsesøsters arbeidsredskap

Kontaktinfo:

 

Tlf. Anne Gro: 90850161 

Tlf. Helle:  98251866

Helsesøsters kontor: 22807726

Mail: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no