Helsesøster

Helsesøsters arbeidsredskap

Helsesøsters kontor: 22 80 77 26
Mobil: 982 51 866
E-post: helle.paulik@bsa.oslo.kommune.no