Hovedseksjon

Helsesykepleiere

Bilde av Elisabeth og Solveig som er helsesykepleiere på Sagene skole.

Helsesykepleier 1.–4. trinn:

Elisabeth Skollevold Wergeland

Til stede: mandag, onsdag og torsdag kl. 08:30-14:30.

Telefon: 90418277

Helsesykepleier 5.–10. trinn:

Solveig Fløtre
Til stede: mandag til torsdag kl. 08:30-14:30.
Telefon: 907 68 533

E-post: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. 

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleierne er utdannet sykepleiere, med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Skolelege og fysioterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesykepleier.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.