Helsesøster

Helsesøster

Helsesøster 1.-4. trinn: Anne Gro Dyvik

Til stede: Tirsdag og torsdag kl. 9-14.30.

Telefon: 908 50 161

 Helsesøster 5.-10. trinn: Solveig Fløtre

Til stede: Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14.30.

Telefon: 907 68 533

E-post: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no

 

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

 Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

 Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

 Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesøster er sykepleier, med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Skolelege og fysioterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

 Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

 

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

 

Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.