Hovedseksjon

Oppfølging av fravær

Under følger skolens retningslinjer for oppfølging av elevfravær. Skolens hensikt med tett oppfølging er å forebygge høyt elevfravær i grunnskolen, slik at flere av våre elever fullfører og består den videregående opplæringen.

Første melding om fravær:

 • Ved fravær gir foresatte beskjed på skole-sms så tidlig som mulig, senest før kl. 09.30 samme dag
 • Melding til tlf.nr. 417 16 112 med SAGENE klasse elevens navn og forventet lengde på fraværet . (Eksempel: SAGENE 2a Hildrun Jensen er borte fra skolen i dag. Kommer på skolen i morgen.)
 • Hvis eleven ikke kommer på skolen, og skolen ikke har fått melding om fravær, vil foresatte bli kontaktet innen 3. dag.

Videre kontakt mellom skole og hjem:

 • Foresatte ringer kontaktlærer etter 3. fraværsdag
 • Dersom foresatte ikke tar kontakt etter 3. fraværsdag, skal kontaktlærer ringe hjem for å avklare begrunnelsen for elevens fravær
 • Hjemmet kontaktes ved ugyldig fravær, dvs. fravær på ugyldig grunnlag
 • Ved høyt fravær, undersøker skolen i første omgang årsaken til fraværet. Sosiallærer og ledelsen informeres
 • Skolen innkaller til et møte med foresatte for sammen å bli enige om oppfølging
 • Ved gjentakelse og videre bekymring kalles foresatte inn til møte med ledelsen

NB!
Dersom ikke skriftlig melding fra foresatte blir gitt, regnes fraværet som ugyldig

Elever skrives ut av skolen ved 10 dagers sammenhengende udokumentert fravær.
Jfr. Rundskriv 1/2015 Behandling av udokumentert fravær fra grunnskoleopplæringen

Grenser for bekymringsfullt fravær:

 • Mer enn tre enkeltdager udokumentert i løpet av en måned
 • Mer enn 5 enkelttimer udokumentert i løpet av en måned
 • Mer enn tre ganger forsentkomming i løpet av en måned
 • Generelt høyt gyldig fravær

Skolen registrerer elevers fravær fortløpende i Fronter. Foresatte også har tilgang til å følge med på elevens fravær ved å logge seg på Skoleplattform Oslo (øverst på skolens nettside).