Velkommen til skolestart!

Solsikker

Første skoledag etter sommerferien er mandag 21.august. Elevene på 2.-10. trinn har skoledag fra kl. 08.30-13.00 denne dagen. 1. trinn møter opp med foresatte kl. 10.00 i skolegården. De avslutter kl. 12.00.

I dette skoleåret vil vi styrke kontaktlærertjenesten på ungdomstrinnet med to kontaktlærere i hver klasse. Vi har også gjort flere nye tilsettinger før neste skoleår. Oversikt over kontaktlærere og ressurslærere (faglærere og timelærere) fra høsten ser slik ut:

Kontaktlærere 1.trinn:
1A: Pål Jørgensen
1B: Sonia Mona Din
1C: Marthe Emilie Sundby

Ingvild Steinsvåg-ressurslærer
Jeanett Eriksen (permisjon)-ressurslærer

Kontaktlærere 2.trinn:
2A: Mimmi Iversen Bakkelund
2B: Kevin Foseid-Bates
2C: Kathrine Korneliussen

Helene Holvik (permisjon)-ressurslærer
Hafid Bendouah-ressurslærer

Kontaktlærere 3.trinn:
3A: Ingrid Nyborg
3B: Barbro Eidet

Anne-Lise Fjeldbråten-ressurslærer
Kristin Jensen-ressurslærer 

Kontaktlærere 4.trinn:
4A: Elisabeth Widerberg
4B: Marie Elise Sollied
4C: Eli Therese Skogstrand

Laila Karin Endresen-ressurslærer
Anne-Lise Fjeldbråten-ressurslærer
Bård Andersen-ressurslærer

Kontaktlærere 5.trinn:
5A: Bente Nustad
5B: Zlatko Peco

Bård Andersen-ressurslærer

Kontaktlærere 6.trinn:
6A: Veronica Stevenson
6B: Martine Misvær Brustad

Silje Jerpstad (permisjon)-ressurslærer
Eivind Øygarden-ressurslærer

Kontaktlærere 7.trinn:
7A: Dagfinn Hansen
7B: Berit Kristine Nyborg

Tor Christian Maast-ressurslærer
Ole Henrik Morseth-ressurslærer

Øvrige lærere barnetrinn:
Ragnhild Karin Vasland-ressurslærer 1.-4. trinn 
Mari Gun Johnsrud-spesialpedagog 1.-4. trinn
Anette Ruud-spesialpedagog 5.-7. trinn
Silje Jarsve (permisjon)-spesialpedagog 5.-7.trinn + 8.-10. trinn

Kontaktlærere 8.trinn:
8A: Sondre Abel og Thorbjørn Anvik
8B: Caroline Sannes og Margunn Lende

Kontaktlærere 9.trinn:
9A: Anne Øvensen og Hans Nicolai Fritzner
9B: Julianne Holter og Lisett Nordmoen

Kontaktlærere 10.trinn:
10A: Yoon–Ha Wigen og Adam Mahmoud
10B: Kristine Jerndahl og Hanne Kjerstin Bustnes

 

Øvrige lærere ungdomstrinn:
Eldrid Stangeland
Ole Henrik Morseth
Tor Christian Maast
Jimena Tandberg Dalence
Hilde-Gunn Olsen (permisjon)