Tverrfaglig uke

Dans i skolegåreden

I uke 36 arbeidet alle elevene på Sagene skole med det tverrfaglige temaet "Demokrati og medborgerskap".

Vi hadde en felles kick off på teams der alle elevene så hverandre og en felles avslutning i skolegården der elevene danset "Bli-me-dansen".

Elevene arbeidet med demokrati og medborgerskap på ulike måter tilpasset trinnet de går på. På ungdomstrinnet hadde elevene paneldebatt, der elevene representerte ulike partier. Dette ble overført "live" til de andre klasserommene og elevene kunne komme med spørsmål "fra salen". Torsdag var det skolevalg for ungdomstrinnet der Arbeiderpartiet fikk flest stemmer.

Andre trinn jobbet med å lage sitt eget parti. Vi fokuserte også på medborgerskap og fellesskap på skolen.

Det var fint å ha et tema som alle elevene på hele skolen kunne arbeide med sammen.