Hovedseksjon

Skolestart august 2020

Elever i klasserom

1.trinn: Kl. 10-12.30
-Oppmøte i skolegården foran flaggstanga med opprop og klasseinndeling.
-Første skoledag møter skolestarterne direkte på skolen (ikke morgenåpning på AKS).

-På grunn av smittevern-restriksjoner er det kun tillatt med max. en foresatt pr. elev.
-Foreldremøte i gymsalen (A-bygg) kl. 11-12.30.

2.-7.trinn: Kl. 09.30-13.30
-Oppmøte i skolegården på oppstillingsplass

8.trinn: Kl. 9-13
-Opprop og klasseinndeling i skolegården. Møt opp ved flaggstanga.

9.-10. trinn: Kl. 08.30-12.30
-Oppmøte i skolegården på oppstillingsplass.

 

AKS har åpnet fra mandag 3. august kl. 07.30 (for 2.-4.trinn). Alle skolestartere har eget opplegg med oppstart fra kl. 10 denne dagen (egen informasjon fra AKS).

 

Vi ønsker alle elever og foresatte ved skolen en velfortjent sommerferie og velkommen tilbake i august!

Mvh skolens ledelse