Hovedseksjon

Redd barna - "Helt ærlig"

Tiltak for å redusere rasisme og diskriminering

Helt ærlig! er et prosjekt der medvirkning og demokrati står i fokus. Det skaper møteplasser for ungdom og lokalpolitikere. 

Niende trinn ville gjerne drøfte rasisme og diskriminering med politikerne, og komme med forslag til tiltak de mente ville redusere dette. Tirsdag overrakk de forslagene til politikerne.