Hovedseksjon

Kjære nye 1. klassing

To elever på første skoledag

Du skal få møte noen voksne som arbeider i skolen og i Aktivitetsskolen. Vi byr på lett servering og så vil dere få mulighet til å bli litt kjent med noen av de andre skolestarterne.  

Vi må dele trinnet inn i fire grupper som besøker skolen til ulike tider.

Gruppe 1: Mandag 5. februar kl. 17.00-18.00 (etternavn A-C)
Gruppe 2: Mandag 5. februar kl. 18.00-19.00 (etternavn D-I)
Gruppe 3: Tirsdag 6. februar kl. 17.00-18.00 (etternavn J-O)
Gruppe 4: Tirsdag 6. februar kl. 18.00-19.00 (etternavn P-Å)

Gruppene møter i skolegården utenfor B-bygg (det gule bygget). Elevene blir tilfeldig delt inn i grupper denne dagen. Skoletilhørighet, klassetilhørighet og kontaktlærere vil bli kjent senere. Vi gjør dere oppmerksomme på at det er ingen garanti for at alle får plass på Sagene skole, mere info om dette finner dere på hjemmesiden til skolen.


VELKOMMEN!