Hovedseksjon

Kjære nye 1. klassing

Gutt og jente, med skoleelementer

For at vi skal bli litt kjent med deg og du skal bli litt kjent med skolen, inviterer vi deg til en førskoledag onsdag 7. juni kl. 09.00-12.00. Du skal få leke, tegne, synge og bli kjent med noen av barna som skal begynne på skolen til høsten. Foreldrene dine kan følge deg til skolegården, der du vil bli møtt av voksne som du skal være sammen med.

Ta med: Matpakke og drikke.

Oppmøte i skolegården utenfor B-bygg (det gule bygget). Elevene blir tilfeldig delt inn i tre grupper denne dagen. Klassetilhørighet og kontaktlærere vil bli kjent første skoledag 21. august. Følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon!

Det vil være et informasjonsmøte for foresatte kl. 09.30-10.30.  P.g.a. plasshensyn så kan bare en av de foresatte delta på dette. Etter møtet inviterer AKS inn til kaffe og noe å bite i for de som vil det.

Hvis du ikke kan komme denne dagen er det viktig at skolen får beskjed, tlf. 22 80 77 20

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen

Peter Fossland     Christer Sundby      Cathrine Kristiansen       Ellinor Eide    
     Rektor                    Ass.rektor                   Sosiallærer                 AKS-leder