Informasjon om mulig streik

Lærer ved tavle

Det kan bli streik blant ansatte på skolene fra fredag 28. mai. Meklingen pågår nå på overtid. En streik vil tidligst bli iverksatt fra arbeidstidens start fredag 28. mai. Meklingsfristen var onsdag 26. mai kl. 24.00. Følg med på skolens hjemmeside som oppdateres kontinuerlig med siste nytt.

Ved en evt. streik vil dette får konsekvenser for Sagene skole på følgende måte i første omgang:
*Rektor og fungerende ass.rektor for u.trinn tas ut i streik. Utdanningsetaten vil sette inn daglig ledelse av skolen. De andre lederne ved skolen vil utføre sin daglige jobb som normalt.
*Streiken kan føre til at skolen, trinn eller klasser må stenge. Fredag 28. mai kan ikke Utdanningsetaten bemanne skolen med tilstrekkelig ledelse hele dagen. Dette gjør at skolen må sende elever på 5.-10.trinn hjem kl. 11.30. De får et tilbud om hjemmeskole fra kl. 12 og ut dagen. Elever på 1.-4.trinn er fysisk på skolen og AKS hele dagen som normalt. Dersom streiken fortsetter vil elevene ha et vanlig skoletilbud fra mandag 31.mai.
*Vi har ikke fått varsel om at lærere eller kommunalt ansatte ved skolen tas ut i streik i første omgang. Dersom det blir endringer på dette vil skolen informere foresatte.

Med vennlig hilsen
Skolens ledelse