Hovedseksjon

Gratis opphold AKS for 1. trinn skoleåret 2022/23

AKS logo rosa

Familier/husholdninger med barn på 1.trinn, og med en samlet inntekt under 604 817 kr, vil få gratis opphold i AKS. Ordningen gjelder fra 1.8.2022. Det er gitt forbehold om støtte for våren 2023, ettersom Stortinget kan komme til å vedta endringer i budsjettet.

 

Dette haster det med å få dokumentert – kom gjerne innom skole/AKS med dokumentasjon på inntekten deres. Hvis det er det samme som i fjor kan du levere ligningen for 2021 for begge foresatte. Er det endring i inntekt fra i fjor til i år må du levere de siste lønns slippene for de siste tre måneder for begge foresatte. Dette gjelder også for samboere.

 

Link til skjema; https://ude.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132447765/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/1%20Ny%20hovedside/IKT/Dokumenter/IST%20Everyday%20AKS/Egenerklskjema-Aktivitetsskolen%20gjeldende%20fra%201.5.2021.2.pdf

FRIST SNAREST !
En kan også sende bilder/skanne dokumentasjonen.