Gjenåpning av skole for 5. til 10. trinn.

Innskriving

For å få til en god og kontrollert gjenåpning, der vi ivaretar de nye smittevernreglene og lager et godt faglig opplegg for elevene, trenger vi som skole mer tid til planlegging og rigging av skoleanlegget.

Dette er for at vi skal kunne organisere grupper/kohorter, klargjøre klasserom og sikre forsvarlig bemanning. Vi vil trenge mandag 11. mai til dette arbeidet. Derfor må vi dessverre holde stengt mandag 11. mai.

Vi ønsker å gi elever på 1.-4. trinn som har foresatte i samfunnskritiske yrker, et tilbud mandag 11. mai. Tilbudet vil være i i regi av ansatte i Aktivitetsskolen. AKS har åpent fra kl. 8-16.00 mandag. Det er viktig at dere gir beskjed om dette så tidlig som mulig, og innen kl. 16 i dag. Gi beskjed til fungerende leder i AKS på e-post: ellino0509@osloskolen.no, med kopi til assisterende rektor: Luiza.Codreanu@ude.osloskolen.no

Elever på 1.-4. trinn vil kunne komme tilbake til skolen igjen tirsdag 12. mai til samme tider som i dag. Elever på 5.-7. trinn vil ha sin første skoledag onsdag 13. mai. Elever på 8.-10. trinn vil ha sin første skoledag tirsdag 12.mai. Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon til dere i løpet av mandagen når planene fremover er lagt.

Mvh ledelsen ved Sagene skole