Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen

Gjennomføring av Elevundersøkelsen i Osloskolen er som tidligere obligatorisk for alle elever fra 5. trinn til og med vg3. I Osloskolen gjennomføres elevundersøkelsen i perioden mellom tirsdag 8. november til onsdag 16. desember 2022.

 

Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

 

Spørsmål om følgende tema er obligatoriske for skolene:

 

-Trivsel

-Motivasjon, arbeidsforhold og læring

-Hjem-skole-samarbeid

-Støtte fra lærer

-Vurdering for læring

-Medvirkning

-Regler på skolen

-Trygt miljø

-Rådgiving