Brukerundersøkelse i Aktivitetsskolen

AKS-figurer-blå

Hensikten med undersøkelsen er, som tidligere, å få konkrete tilbakemeldinger og viktige innspill på tilbudet i AKS. Utdanningsetaten ønsker tilbakemeldinger fra alle foresatte med barn på 1.-4.trinn, også de som ikke har barn i AKS.

 

  • Målgruppen for gjennomføring: Alle foresatte 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte 5.-7 trinn med barn i AKS
  • Tidsrommet for gjennomføring: Mandag 02. desember t.o.m. mandag 16. desember

 

Vi oppfordrer foresatte til å besvare undersøkelsen samtidig som de henter/leverer barna i tidsrommet 02.desember-16.desember.

Selve undersøkelsen vil være tilgengelig på åtte språk: norsk, engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk.