Hovedseksjon

Brukerundersøkelse i AKS

AKS-figur-veldig-glad-blå

DIN MENING ER VIKTIG!
Visste du at vi på bakgrunn av tidligere tilbakemeldinger har utviklet et digitalt
opplæringsprogram som skal sørge for et helhetlig kompetanseløft blant
medarbeidere i AKS ?

Undersøkelsen kan besvares i perioden torsdag 24. november 2022 til og med

onsdag 7. desember 2022

Lenken til undersøkelsen finner du på:
https://www.digiaks.no/aks/