Hovedseksjon

Info til skolestartere om Sagene Aktivitetsskole

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring, samtidig som aktivitetsskolen er et sted med rom for alle. Vi skal være en alternativ læringsarena som bygger opp under læringsmålene på skolen, samtidig som at dette er barnas fritid hvor de er i sentrum for lek og aktiviteter. Her får barna utviklet sin faglige og sosiale kompetanse ved lek og voksnes/ egen organisering av denne.

Vi kan tilby et godt og trygt sted med voksne som er tilgjengelige for dem, har tid til å lytte, gi oppmerksomhet, trøst, omsorg og voksne som også er med på leken.

På Aktivitetsskolen skal det  legges til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder. Det er utarbeidet en rammeplan med fire temaområder som består av:

  • Fysisk aktivitet
  • Natur, miljø og bærekratig utvikling
  • Kunst, kultur og kreatitivitet
  • Mat og helse

Det blir laget lokale planer der vi tar utgangspunkt i rammeplanen. Disse legges ut på hjemmesiden vår.                                                                                                                                

Dere kan også lese mer om aktivitetsskolen på utdanningsetatens hjemmesider:
https://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/aktivitetsskolen/

PRAKTISK INFORMASJON

Aktivitetsskolen holder til i den gule bygningen på Sagene skole.
Vi har 3 baser:
Jupiter for 1. trinn, Neptun for 2. trinn og Pluto for 3. og 4. trinn.

Aktivitetsskolen har åpent før og etter skoletid i tidsrommet 07.30 – 16.45. 
I skolens ferie og fridager har vi åpent, med unntak av juli måned, jul- og nyttårsaften. Vi har to planleggingsdager i året og har vår første dette skoleåret fredag 18. august.

I august før skolestart har vi åpent fra 1. august. Da har vi egen ferieklubb for nye 1 trinn der vi har fokus på å bli kjent og bli trygge på nye omgivelser før skolestart. Mere info om dette tilbuet sendes ut før sommerferien til de som har søkt plass på AKS.

Aktivitetsskolen tilbyr gratis kjernetid for 1 trinn og heldagsplass med gratis kjernetid. Heldagsplass kan brukes fritt innenfor Aktivitetsskolens åpningstider, før og etter skoletid og hele dager i ferien. Gratis kjernetid kan brukes inntil 12 timer per uke etter skoletid (ikke på morgenen) og i feriene 2 dager per uke. Bruk av kjernetiden avtales med baseleder.

Priser 

Inntekter

Inntil kr 250 830

Inntil kr 445 920

Over kr 445 921

Hel plass gratis kjernetid

261,-

479,-

1108,-

Søke AKS

Søknad til Aktivitetsskolen ligger nå elektronisk. Denne finner dere ved å gå inn på hjemmesiden til Sagene skole www.sagene.osloskolen.no  under fanen Aktivitetsskolen. Hvis dere ikke får til å søke elektronisk så kan dere ta kontakt og så hjelper vi til. For å være garantert plass fra ønsket dato i august anbefales dere å søke så snart som mulig.

Søknadsfrist er satt til 01.05.23

Leder for Aktivitetsskolen:
Ellinor Eide 22807730/37 (ellinor.eide@osloskolen.no)
Ta kontakt hvis dere lurer på noe og ønsker mere informasjon.