Hovedseksjon

FAUs arrangementer

Hjerte

I september hvert år arrangerer Sagene FAU «Internasjonal matfest» i skolegården. Elever og foresatte blir invitert til å ha med matbidrag til delebord og noe å sitte på. Festen er en feiring av skolens kulturelle mangfold og internasjonale miljø, og er en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre foresatte. På nasjonaldagen 17. mai arrangerer FAU også stor fest i skolegården, med leker, underholdning, lotterier og servering. En tradisjonsrik dugnad og overnattingstur på leirskolen Vesle Sagene, for tredje og sjette trinn, bidrar også til god kontakt mellom foresatte og barn ved skolen.

Skolehagen blir brukt til sosiale sammenkomster for klassene etter avtale med skolehageansvarlig. Klassetrinnene har gjerne sommeravslutning med grilling i skolehagen. Med midler fra Sparebankstiftelsen ble det bygget et utekjøkken med gassgrill i 2015. Kjøkkenet er dimensjonert for hele skoleklasser. Et annet viktig bidrag til skolens sosiale miljø er at foresatte også kan låne ungdomskantina eller skolekjøkkenet til klassetreff og -bursdager.

FAUs kulturgruppe står bak initiativet til nytt skolebibliotek, og foresatte er med og driver skolekorps og skolekor på fritiden. Fra tid til annen inviterer FAU til kveldsforedrag om temaer av felles interesse for foreldre, gjerne under elevenes temauke om Folkehelse og livsmestring. Gjennom «Trygghetsvandring» på kveldstid jobber foresatte ved Sagene og naboskolene forebyggende for et trygt nærmiljø.

FAU har sist, men ikke minst, engasjert seg sterkt for elevenes fysiske skolemiljø de seneste år. Engasjementet har gitt gode resultater. Noen foreldre har bidratt til Aksjonen for gjenåpning av Sagene Bad, og i 2021 var badet igjen åpent for skolesvømming. «Grønne midler» er søkt fra Bydelen til bruk på blant annet plantekasser utendørs. En bevilgning fra Sparebankstiftelsen og senere Oslo kommune skal gi skolegården et løft. Videre jobber FAU aktivt for å sikre full rehabilitering av skolebyggene.