Hovedseksjon

Utleie/utlån

Det er også mulig å leie andre lokaler ved skolen, som musikkrom, personalrom, klasserom og kantina.

Kantina låner vi også ut gratis til våre foresatte til f.eks. bursdagsfeiringer. Kravet fra skolens side er at slike arrangement ivaretar hensynet til et inkluderende skolemiljø der alle i klassen (evt. alle jentene eller alle guttene) inviteres.

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.45 mandag til torsdag, og settes som hele klokketimer.

En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene.

Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost.

Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag.

Frivillige organisasjoner for ungdom og barn under 25 år har rett til gratis lån av skolelokaler.

Vi presiserer at:

 • Det må være en FRIVILLIG ORGANISASJON som for eksempel idrettslag, danse og musikkgrupper som står bak tiltaket, lokalt eller byomfattende.
 • Tiltaket må rette seg mot barn og unge UNDER 25 år. Deltakere som fyller 25 år i låneperioden, skal kunne delta hele perioden.
 • Ved alderssammensatte grupper må minimum 90% være under 25 år.
 • Tiltak av nasjonal karakter UTEN nødvendig lokal forankring i Oslo, har ikke rett til lån av kommunale lokaler.
 • I henhold til lov om voksenopplæring og forskrift til denne loven; § 21, skal organisasjoner som får tilskudd etter lov om voksenopplæring ikke belastes med utgifter til lokaler. Dette gjelder for bruk på hverdager til kl. 21:30 i undervisningsåret.
 • Dersom en bydel står for en aktivitet på skolen, har de ikke krav på gratis lokaler.

 

Timepriser for utlån og utleie til selvkost før 1. juni 2022 – FDV-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold):

 • Lokalkategori I: kr. 45,- pr. time (rom inntil 100 kvm)
 • Lokalkategori II: kr. 172,- pr. time. (spesialutstyrte arealer/rom fra 100 kvm til 400 kvm)
 • Lokalkategori III: kr. 509,- pr. time (rom over 400kvm/hele skolen)

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold:

 • kr. 1055,- pr. avtale ved avtaler for deler av eller hele semester.
 • kr. 536,- pr. avtale ved avtaler ved engangsutleie for kveld eller helg.

Priser for tilsynsvakt:

 • Timeprisen fastsettes til kr. 283,- pr. time inkludert sosiale kostnader.

Pris for ekstraordinært renhold:

 • Timeprisen fastsettes til kr 340,- pr time inkludert sosiale kostnader

Skolelokalene leies kun ut de dagene skolen er åpen. Det betyr at det normalt ikke er utleie i skoleferier, helger, helligdager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene. Kompensasjon og betaling for selvkost/markedsleie skal kun være for det faktiske antall ganger det har vært utlån/utleie.

 Vennligst fyll ut søknadsskjema og send til:

postmottak.sagene@osloskolen.no

 

 Kontaktperson: Farhat Akram: farhat.akram@osloskolen.no