Vi bygger småhus

Småhusprosjekt

 Målet er å øke interessen for bygg – og anleggsfag blant ungdomsskoleelever. Her på Sagene skole fikk vi hjelp fra to hyggelige representanter fra Veidekke.  Dette har vært et vellykket prosjekt der elevene arbeidet med både bygge, lime og sage. Utfordringen var også å lese tekniske tegninger og instrukser, i tillegg til å bruke praktiske regneferdigheter for å finne takvinkel, bruke målestokk og finne de ulike dimensjonene til både stendere, vinduer og dører.