Takk til alle som stilte opp på Sagene Live Aid 2018!

Sagene Live Aid

Innsats for andre gjengen på 8.trinn planla og gjennomførte kvelden, drev cafeen og lotteriet og sørget for at det ble en super kveld. Men det hadde ikke blitt noe av uten alle på ungdomstrinn som stilte opp til ulike numre. Vi har masse engasjement og talent på Sagene!

 

Takk til foreldre og venner som kom for å støtte vårt vennskapsprosjekt med Harrojji School of Ethiopia. 

 

 

På vegne av Sagene skole, 

Innsats for andre på 8.trinn og Yuna Harrojjikontakt